Overzomeren

Ik zou vandaag thuis werken, maar vreesde dat het van werken niet zou komen. Mijn vriendin wilde niet nog een dag in de onbarmhartige hitte. Dus vluchtten we samen de airco van mijn kantoor in. Een beetje als de vluchten van vogels in de strengere jaargetijden, maar dan andersom. Overzomeren dus. En tot een uur of 7 hebben we de hitte van de wereld weten te ontwijken. Daarna voelde het aangenaam, als een middaguur in de hoge zomer van Griekenland. We spoorden tevergeefs naar een verdwenen maan, zagen hem pas toen hij weer verscheen. Laat de moesson nu maar komen.