Mysthiek

Er was ooit een dag dat alles was
en ik ook, omdat ik dat alles was,
en dat alles, alles zat overal in mij,
en naast dat mij bestond geen tijd

 

geen individu, bezit, jouw of mijn,
het was een dag bevrijd van zijn
ik was niet, moest niet, want geen ik,
geen zelf in dat eeuwig ogenblik,

 

alleen een iets, één met de stroom,
en met de stroom in mij, wás ik gewoon.