Principia Biologiae

Emoties zitten in het primitieve gedeelte van ons brein, leerde ik bij neurobiologie. Het limbisch systeem is evolutionair ouder dan de stukken die ons onderscheiden van andere diersoorten. Pas meer dan tien jaar nadat ik mijn studie heb afgerond begreep ik dat ‘primitief’ in biologie niet hetzelfde is als ‘verouderd’. Je kan het vermogen om te voelen als veel essentiëler zien dan ons vermogen om te denken. Emoties zijn veel beter ontwikkeld dan onze logica en ze hebben een belangrijkere functie bij ons voortbestaan. Descartes zat er al die tijd een woordje naast; het is ‘ik voel, dus ik besta’.